Tilmeldte
13
Navn Bemærkning
Alexandar Dolder
Anders Kunzendorf
Chili Vinther
Ella Reimer
Frederik Dalgas Winther
Frida Eilenberger
Gustav Føgh
Jeppe Lindhardt
Justin Sun Holt
Laura Agerbæk
Laura Stochholm mehlsen
Linea Arnbjerg
Maia Lucassen
Deltager ikke
Elinor Høyer Rasmussen
Emilie Staub Rasmussen