Referat fra ordinær generalforsamling IHF Svømmeafdeling tirsdag den. 16 april 2022

Betina Lucassen valg som dirigent. Hun blev konstateret at generalforsamlingen var varslet rettidigt jf. vedtægterne ved nævnt på vores hjemmesiden samt mail til samtlige medlemmer. Der var fremmødt 14 personer til generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt.

IDRÆT ( svømning) GIVER SUNDHED OG LIVSKVALIDET.

FRIVILLIGHED og FORENINGSLIV OG FÆLLESSKAB.

ER DU FRIVILLIG INDGÅR DU SOM EM DEL AF ET FORPLIGTENDENDE FÆLLESSKAB ….

IHF-svømning har i 2021 haft en udfordrende sæson , hvor det igen har drejet sig om Corona. Det har krævet en stor del af vores tid at holde os ajour med alle retningslinjerne og sikre os, at der ikke sker unødig smitterisiko hos os. Året var også påvirket af min sygemelding sidst på året, og det har også skærpet min bekymring ekstra, at vi har brug for flere kræfter til bestyrelsen. Ikke bare hænder , men også personer som vil være med til at gøre en forskel – selv om der skal ligges mange timer i arbejdet. Det skal være interessen som driver arbejdet.

Malene fik kun en meget kort tid i bestyrelsen.

Medlemsmæssigt ser det det fornuftigt ud. Dog kunne vi kun indberette 631 medlemmer til DIF. Et pænt fald, hvilket skyldes vores forårssæson , hvor en stor del ikke tælles med i opgørelsen da de kun var medlem under 3 måneder. Der bliver bygget en del boliger i Århus V, så alt andet lige så må det vel også betyde at medlemsgrundlaget stiger, vi skal bare gøre opmærksom på os selv. Uddeling ag folder gik godt. Gellerup skal have et nyt verdensbad for hele familien blev det endeligt vedtaget i september 21. Det bliver en stor konkurrent vores weekend svømning når det bliver færdig.

Der ligger et stort arbejde foran os for at få medlemmerne tilbage. Jeg er sikker på at vi kan øge medlemstallet ved at forbedre vores daglige undervisning, og hvis alle møder i hallen, og har det i baghovedet, at vi skal gøre vores bedste, så vil vi ikke hvert år se så stor en udskiftning på vores hold. Uddannelse af vores træner er også et vigtigt punkt. Vores medlemsanalyse kan herom senere kan hjælpe os.

Økonomisk kom vi ud af året med et overskud på kr. 31.959, som blev overført til egenkapitalen. Den er nu på kr. 540145 Tilfredsstillende resultat. I skrivende stund, kan jeg nævne, hvis alle vores medlemmer kommer tilbage og der ikke kommer flere nedlukninger, så er jeg optimistisk med hensyn til økonomien i 2022. Dog grundet nedlukning i foråret på grund af Corona situationen så er vores medlemstal til DIF og dermed beregningsgrundlaget for aktivitetstilskud for 2022 faldet fra 798 til 631 medlemmer som alt andet lige vil betyder et fald i vores aktivitetstilskud. Vi skal fortsat tænke os grundet om når vi fordeler vores penge. Stigende gebyr til nets i forbindelse med at vores medlemmer nu kan betale med flere kort samt mobil pay

Klubhuset var lukket i flere måneder. Forlængelse af driftsaftalen er endnu ikke på plads – der har være mange telefonsamtale og det er ikke tilfredsstillende , og der er ikke sket noget i sagen – som startede op i 1989 – næste 3 år siden. Men intet nyt er dårligt nyt. Det skal dog nævnes at jeg netop har været til møde med Sport & Fritid om klubhuset.

Hovedforeningen IHF lever deres eget liv nu. Klubhuset på Jernaldervej er gældfrit, og vores aftale med Århus kommune er blevet forlænget med yderligere 5 år. Der sker meget nyt i det område, så jeg tænker at, med projekter om boligbyggeri i dette område, så eksistere huset ikke mere når aftalen udløbet.

Fritidspas og aktivitetspas er administrativt er en stor opgave for mange klubben. Det kontantløse samfund er også på vej til os, derfor skal vores tilmelding ske via vores hjemmeside.

MobilePay fungere fint.

Vi fik nyt medlem i bestyrelsen Betina Lucassen i 2019, og hun er godt i gang med at lære om arbejdet i vores klub. Pia Pedersen kom også ind i bestyrelsen, og hun blev officielt valgt til bestyrelsen til generalforsamling i år . Vi håber samtidig også, at der er flere, som har interesse, især forældre til vores K3 og Talent hold skal være meget velkommen, da vi mangler personer som vil arbejde aktivt for konkurrenceafdelingen og i styregruppen. Tina Bendtsen sidder i et ad-hoc udvalg og er vores stævne specialist. .

Stævne aktiviteten har været begrænset grundet mange aflysninger og restriktioner i forbindelse med at afholder stævner. Det er desværre ikke blevet meget bedre sidste på året og vi må nok forventet et specielt stævne forår

Facebook aktivitet kr. 814,00 nåede ud til 4971 personer og vi fik 13 opslag på vores hjemmesiden. Det prøver vi nok igen ved den kommen tilmelding.

Kun et enkelt afslag på ansøgning 20.000, kr. til at genoptage Heddesheim relation sammen med HEI – venskabsklub. Fik bevilget 2500,00 til livredningsfonden – men det var ikke muligt at købe dukken – har derfor ansøgt Tryghedsfunden igen ( har netop fået bevilget kr. 8500 – til materialer samt uddannelse.

By mesterskaberne blevet afholdt i år d. 4-5 september 2021. Det gik rigtig godt. Brandvagter næste år bliver nok en nødvendighed. n. Silkeborg deltog som den eneste klub uden for Aarhus

Tøjpakke til vores instruktør og badetøj , som dog ikke er blevet leveret alt endnu. Som en lille tak for år med Corona restriktionerne. med vekslende retningslinje

Sportsligt

Aarhus Svim: Fælles for alle hold har de seneste år været ret specielt også for trænerne, da hverken svømmere eller trænere er vant til træning udenfor bassinet, men de er alle efterhånden blevet ret gode til det. Trænerne i mellem er der blevet holdt flere møder (online selvfølgelig) . Det er gjort for at videns dele – hvad der er gået godt og knap så godt på land, og ideer til landtræningsprogrammer, og ikke mindst hvad der kunne gøres for at holde gejsten oppe i svømmerne samt troen på at landtræningen gavner når de igen kommer i vandet. Flere trænere har ligeledes deltaget i nogle onlineseminar som bl.a. Dansk svømmeunion har stået for og her det også været muligt at videns dele og spare med andre svømmeklubber rundt om i DK.

AAS1 & 2: K1 og K2 har i større eller mindre grad været ramt af Corona nedlukningen. Forstået på den måde at K1 stort set har kunne opretholde deres vand træning under nedlukningen, da mange af svømmerne har hørt indunder professionelt idræt i form af at være Team Danmark eller landshold svømmer. 5 svømmer har måtte nøjes med udendørs træning og ingen vand træning.

Ingen nævnt ingen glemt - Skal det fremhæves en enkelt IHF svømmer så må der være Cilie fra AAS2

Young master var på hygge weekend i Tyskland, Lübeck og der blev skaffet penge til en hyggelig julefrokost i klubhuset for vores voksen-og motionsafdeling.

Der er arbejdet meget med fokus på den gode teknik i stilarterne og knap så meget med gode tider. Af den simple grund at god teknik giver gode tider, med andre ord teknikken skal være på plads for at de kan svømme gode tider. Der har været en lille tilbagegang i svømmer på K3 siden sidst. Det skyldes bl.a. at der i løbet af det seneste år er rykket 2 på K2. Og så et par stykker der er stoppet pga. af skade eller mistet lyst til svømning på K3 niveau..

IHF Talentholdet har ligeledes været Corona nedlukket rigtig længe i det forgangne år, Det har heller ikke været muligt at have dem ude til landtræning, så det var spændene at se hvordan det gik når de kom i vandet igen. Og det er gået rigtig godt men godt fremmøde og god indstilling til træning.

Talentholdet er vokset pænt i efterret , men der er desværre faldet en stor gruppe fra igen. På AAS3 har det ikke været den store udskiftning, så det er vi nød til at få gjort noget ved i det nye år.

I efteråret har vi har en del kontakter med Aarhus kommune. I har nok alle hørt om – Bevæg dig for livet - vigtigheden af at holder sig i form hele livet – Naturtræning – Gennem Aarhus kommune og DGI , Folkesundhed og primært gennem Jacob Erdmann er det lykkes at få kvindegymnastik på programmet under IHF svømning – tirsdag formiddag i der er allerede tilmeld næste 30 på holdet. Danske svømmeunion er også med i denne bevægelse - det er hos dem vi fik tilsagn om vores crawlfit konceptet. Det har vi startet op her i foråret. Nu skal vi bare begynde at bruge konceptet og programmerne.

Afrunding

Frivilligsåret gik forbi IHF, det var ikke mange frivillige der det forgangene år har været en del af hverdagen i klubben. Det håber jeg vil ændre sig i fremtiden. Vi har behov for den hjælp som frivillige kan bidrage med. Det gik heldigvis godt.

Covid 19 har bragt os tætter sammen , så noget positivt er der da kommet af alt elendigheden – håber virkeligt at vi i 2022 kan komme på de udenlands træningslejre som vi har planlagt. Men det skal være forsvarligt.

I 2022 håber jeg at der bliver muligt at kunne afholde stævner på lidt mere normale vilkår – det savner vi

Foreningslivet skal i gang igen – flere undersøgelser viser desværre at flere især voksne motionister hat forladt foreningslivet – og dermed savner motion – bevægelse for livet.

Her har vi en stor rolle at udfylde for at få alle i gang i gen – på den ene eller anden måde.

Tak for et godt 2021 . jeg glæder mig til 2022 , med alt hvad det indebærer

Som afslutning , fra en undersøgelse – de seksårige er de mest aktive , svømning meget populært … og hver tiende forældre der dyrker motion gør det sammen med børnene… lidt til eftertanke

Og nøglen til fastholdelse citat : Fællesskab – gode fælles oplevelser – Læring – svømmerne skal blive bedre – Glæde – det skal være sjovt

Årsregnskabet godkendt med et overskud på 31959 kr. samt en egenkapital på 540145 kr. Der henvis for yderligere under beretningen.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen modtog accept på generalforsamlingen til en forhøjelse af kontingent betalingen

Følgende blev valgt til bestyrelsen.

Sara kobbelgaard formand ( 2 år) Flemming Lauth Nielsen, næstformand og kasserer 1 år , Betina Lucassen ( 2 år) .

Anders Færch Jensen ikke på valg, Pia Pedersen ikke på valg. Anders Olsen , Rasmus Steenholt og Ayan Hussein ny valgt for 2 år.

Ansvarsområder vil snarest blive opdateret på vores hjemmeside.

Under evt. blev vores medlemsundersøgelse gennemgået , og den vi danne grundlag for det fremtidige arbejde i svømmeafdelingen.

26 april 2022

Flemming takkede for et pænt fremmøde for en god generalforsamling og det lover godt for fremtiden med flere gode kræfter i bestyrelsen