Efterår 2024 12.08.2024  -  20.12.2024
Vejledning
Målsætning for svømmeskolen i IHF Svømmeklub.

Glade børn, unge og voksne lærer bedst! Det skal være sjovt at gå til svømning i Svømmeklubben IHF.

Vi vil skabe glæde, begejstring ved leg, læring og udvikling i vand. Kun gennem sjove  oplevelser på holdene skal svømmere og forældre motiveres til at komme igen i næste sæson. Dette skal ikke ses som en modsætning til det at være seriøs. 

Gennem  god planlægning og  opfindsomhed gør vi en ambitiøs undervisning sjov. Trygge rammer for børn og voksne. 

Tryghed i svømmehallen er en afgørende forudsætning for vellykket læring. Læring forudsætter at svømmerne er trygge ved vandet, deres træner, de andre børn, svømmehallen,  at undvære deres forældre osv. Når svømmerne føler sig trygge, er det muligt at opnå gode  resultater med svømmeundervisningen. 

Alle medlemmer i svømmeskolen skal lære at svømme med henblik på at undgå  drukneulykker. Undervisning af høj kvalitet og passende differentiering 

Vi skal tilbyde den bedste svømmeundervisning, vi skal tilbyde alsidige hold med en god organisering, kompetente/veluddannede instruktører og metoder der fungerer. Vi skal tilbyde undervisning som passer til den enkelte uanset alder og niveau i både tempo og sværhedsgrad og udvikling af nye konkurrence svømmere

Svømmeskoleholdene skal bidrage til et konstant flow af nye kommende konkurrence svømmere til Aarhus SWIM som vi er en del af. 

For svømmere som ikke ønsker eller har potentiale til at blive konkurrence svømmer, vil vi  fortsat tilbyde anden kvalificeret undervisning/motion i svømmeskolen. 

Så skal man tilmelde sig et hold  i vores ungdomsafdeling. 

På holdene Aqua teens og tweens og Young masters , typisk i alderen  fra 12-17 år.  Alle skal opleve succes 

Alle skal opnå stor glæde og fortrolighed ved vandsport og ved at gå til svømning. Den enkelte  svømmer skal hele tiden kunne se og føle fremskridt  og anerkendes derfor. Al indlæring skal tage afsæt i allerede indlærte færdigheder. Svømmerne skal kunne udføre og  mestre de aktuelle færdigheder, før det tilføres ny indlæring af nye færdigheder. 

På alle svømmeskolehold skal der skabes gode rammer for svømmefællesskabet. Nye venskaber og fælles oplevelser skal funderes på det enkelte hold, på tværs af holdene og i klubben

 

Strategi (Sådan når vi målmålsætningen)

Tydelige mål for undervisning Det er vores strategi at opbygge en svømmeskole med tydelige og synlige mål for undervisningen samt en enkel holdstruktur, hvor svømmere grupperes efter deres forudsætninger og niveau.

Undervisningen skal være baseret på aktiviteter, der omfatter både træning og leg, og samtidig medvirker til at ryste svømmerne sammen på holdet, så alle glæder sig til at komme til næste undervisningstime.

Undervisningen tager afsæt i Dansk Svømmeunions undervisningsprincipperne ”Moderne svømning”, som ud over tekniske færdigheder, også skal give svømmeren en god og positiv oplevelse i og med vand.

Aktiviteter der skaber sammenhold Vi afholder aktivitetsdag og har traditioner omkring jul og sommerafslutning og det sjove chokoladestævne. 

Undervisningens mål  skal kommunikeres tydeligt til forældrene.  Miljø At ”gå til svømning i IHF” skal være en god oplevelse fra start til slut. 

Fra I kommer ind ad døren til svømmehallen til han/hun forlader hallen igen. 

Det betyder, at der  skal være et godt miljø i omklædningsrummet og andre steder i svømmehallen. 

Kompetente instruktører Instruktørernes faglige kompetencer søges til stadighed udviklet gennem relevante kurser og et inspirerende fagligt og kollegialt miljø i klubben. Vores instruktører og assistenter er klubbens ansigt overfor medlemmer og forældre – en rolle som de er beviste om.

Forældre er en også en vigtig part i undervisningen.

 Det er forældrene, der ønsker, at  deres børn lærer at svømme. På samme måde er forældrene involverede, når børnene holder  op med at gå til svømning. Altså skal forældrene forstå ”projekt svømning” og tilbydes gode  forhold ved siden af undervisningen, så det også for dem er en god oplevelse at gå til  svømning. 

Forældre er velkomne i hallen v/ tilskuerpladserne til at overvære undervisningen, idet det er noget, der  giver en fælles oplevelse i familien. Den første måned er man velkommen til at sidde på bænkens ved bassinnet, men efter første måned , så vi vil rigtig gerne bede forældre om at trække sig lidt tilbage.  

 

Hovedmål for IHF s svømmeskolehold 

De overordnede mål for undervisningen i svømmeskolen i IHF. 

Disse mål er gældende for den konkrete undervisning, der foregår på alle svømmeskolehold,  og er grundlaget for de enkelte holds mål: 

Det skal være sjovt at gå til svømning i IHF. Kun gennem sjove oplevelser på holdene kan svømmere og forældre motiveres til at komme igen i næste sæson.

Dette skal ikke ses som en modsætning til det at være seriøs. Via god planlægning og opfindsomhed gør vi en ambitiøs undervisning sjov. Tryghed i svømmehallen er en afgørende forudsætning for vellykket læring.

Læring forudsætter at svømmerne er trygge ved vandet, deres træner, de andre børn, svømmehallen, at undvære deres forældre osv. Når svømmerne føler sig trygge, er det muligt at opnå gode resultater med svømmeundervisningen. 

Svømmeundervisningen på skoleholdene i Svømmeklubben IHF skal sikre at svømmerne mestre de fire grundlæggende færdigheder:

Elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse. 

Svømmerne skal allerede efter et år kunne klare sig så godt i vandet, at de kan udføre simpel/begynder selvredning, og skal i løbet af 2-4 år kunne beherske alle fire stilarter: crawl, rygcrawl, brystsvømning og butterfly.

De vil gennem undervisningen blive introduceret til aktiviteterne Livredning, vandpolo, udspring.

Al indlæring skal tage afsæt i allerede indlærte færdigheder. Svømmerne skal kunne udføre og mestre de aktuelle færdigheder, før det tilføres ny indlæring af nye færdigheder. 

 Svømmeskoleholdene skal bidrage til et konstant flow af nye kommende  konkurrence svømmere til AAS/IHF s konkurrence afdelingen. 

For svømmere,  som ikke ønsker eller har potentiale til at blive konkurrence svømmer, vil vi fortsat tilbyde anden kvalificeret undervisning/motion i svømmeskolen. 

På alle svømmeskolehold skal der skabes gode rammer for svømmefællesskabet. Nye  venskaber og fælles oplevelser skal funderes på det enkelte hold, på tværs af holdene 

Svømmeskoleholdenes struktur De egentlige undervisningshold er opdelt i 4 niveauer: 

Plask- og Leg, Begynder, Let øvede, og Øvede, der tager udgangspunkt i svømmernes forudsætninger og færdighedsniveauer.

Denne  opdeling optimerer muligheden for at imødekomme den enkelte svømmers behov, således  svømmeren modtager svømmeundervisning på netop det niveau

 han/hun befinder sig på.  Disse hold kalder vi Aqua Tweens , Aqua Teens og Young master  

Holdene angiver en aldersinddeling som skal ses som en hjælp til at indplacere svømmere på  det rigtige hold, idet alderen i udgangspunkt angiver den motoriske udvikling som  underviseren kan forvente af barnet på et givet alderstrin. 

Dog er det vigtigt at pointere, at alderen kun er ”retningsgiver” og ikke alene kan afgøre holdplaceringen.

Det vil altid være det enkelte barns forudsætninger og færdigheder som er det primære for indplacering på undervisningshold.

Børns udvikling sker sædvanligvis ”i spring”, hvormed der i de aldersmæssige ydergrænser for de enkelte hold vil være børn, som bliver hurtigt modne til at komme videre til næste niveau, mens andre på samme alder har brug for at blive længere tid på holdet.

Der må således være fleksibilitet i undervisningen der gør det muligt at tilpasse holdene løbende i forhold til svømmernes udvikling. Og ikke kun i forhold til motorisk udvikling – der kan være børn som er tidligt motorisk udviklet, og hurtigt kan tilegne sig færdighederne, men som ikke vil være klar til næste niveau i forhold til den psykiske og sociale udvikling, og dermed vil komme til at trives dårligt på et hold med svømmekammerater der er 1-2 år ældre.

Den angivne aldersmæssige overlap på de enkelte hold har til formål at tilgodese de svømmere, som af den ene eller anden grund har brug for flere sæsoner på samme hold. Rigtig god svømning.  

Ud over svømmeskole hold , ungdomshold tilbyder vi også hold for voksne ( begynder, øvede og hold med fokus på crawl ( Open Water ). Vi har desuden også almindlige motionshold - faktisk mulighed for træning alle ugen dage. 

Familie hold og forældre/barn hold  

Vi tilbyder svømning på Hasle Skole samt på Gammelgårdskolen.

Vores konkurrence hold træner flere steder i byen. - Lyseng, Sølystskolen. Skovbakken og Aarhus Svømmestadion.  

På Gammelgårdskolen er det en lille svømmehal med fælles omklædning - så her har vi kun plaske og begyndersvømmer 3-7 år.    

Vi forbeholder os ret til at nedlægge hold, såfremt ikke tilstrækkelig deltagelse opnås.   

 


Efterår 2024

IHF svømmeafdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBS: Hver deltager skal tilmeldes separat - hvis det er et barn, der skal tilmeldes, skal profilen oprettes med barnets navn og fødselsdag.
 
NB: Tilmeldingen er først gældende når betalingen er gennemført.
 Kvindesvømning (KVI)

Hold for kun kvinder med mulighed for undervisning og motion


Søndag kl. 13.30 til 14.30 med kvindelig livredder

Der tilbydes undervisning , så der er både plads til ny begynder og øvede på holdet. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Forældre / barn (F&B)

Forældre og børne hold 

Forældre svømmer motion og børnene modtager samtidig undervisning   

1 time i vandet:

30 minutter børne undervisning , mens de voksne svømmer i den andel siden  af svømme hallen. De voksne vil også modtager undervisning hvis man ønsker det. 

Derefter 30 fri leg for alle - hygge med mulighed for at springe på vipper.  En rigtig dejligt familie aktivitet 

De voksne deltager gratis på holdet. Så er det kun barnet som skal tilmeldes. 

Såfremt mor eller far ikke kan deltage , så må bedsteforældre gerne træde til. 


Tilmeld/Læs mere - (2)

Plaskeholdet (PLA)
Plaskeholdet (PLA) 3-6 år.

Plask- og Leg 
Vi har hold på både Hasle Skole og Gammelgårdskolen: 

Beskrivelse af holdet 

Undervisningen vil være præget af legeaktiviteter og vil tage udgangspunkt i indlæring af de  fire grundlæggende færdigheder, der skal skabe fundamentet for det videre forløb i svømning.  Først og fremmest skal undervisningen være spændende, sjov og motiverende. 
Der vil blive  arbejdet hen imod at skabe tryghed og glæde ved vandaktiviteter i svømmehallen. 

Ved sæsonens afslutning skal svømmeren føle sig tryg ved at opholde sig i, flyde i og bevæge  sig i vandet, og også ved at få hovedet under vand. Svømmeren skal ved egen hjælp kunne  komme ned i vandet fra bassinkanten, og skal kunne bevæge sig i vandet på lavt vand uden  redskaber. I undervisningen indgår introduktion til crawl og rygcrawl. At børnene bliver klar til BØRN BEGYNDER. 

Holdet er det første hold, hvor børnene er i vandet uden ledsager (forældre). 

På holdet undervises og støttes børnene af en instruktør og en assistent, som typisk  er i  vandet.  

Forudsætninger Plask og Leg hold er første niveau ud af 4 i IHF svømmeskole. 

Plask og Leg er for børn, der IKKE tidligere har gået til svømning eller som mangler forskellige  færdigheder før de kan deltage på BØRN BEGYNDER. 
Aldersgruppe Holdet er for børn før 0. klasse (3-6 år) Børne bruger bælter og evt. vinger på dette hold. 

Målsætning for holdet &ndash sæsonmål: 

Det er målet med undervisningen, at deltageren: 

 Kan komme i bassinet ved egen hjælp* 
 Opnår fortrolighed med vand. 
  Kan dykke hele kroppen og hovedet under vand. 
 Kan lave bobler med mund og næse under vand*. 
 kan hoppe 10-20-30 
 Kan flyde på ryggen og derefter maven med hjælpemidler* 
 Kan udføre &rdquoraketstart&rdquo på ryg og på mave, helt udstrakt med langt glid* 
 kan hoppe i vandet på forskellig måde og fra diverse genstande (bassinkant). 
    Redde en  ting/eller person ind til kanten* 
 Kan kaste og samle ting op fra bunden i bassinets lave ende* 
 Lærer crawlben maveliggende med plade/aquaorm og med strakte arme* 
 Lærer Rygcrawlben med plade/aquaorm 
 Kan udføre øllearme forlæns (begyndende baglæns) med plade/aquaorm
 
 
Generel INFO:


Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole     

Vi har altid brug for en hjælpende  hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at 
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent.


 

 
Tilmeld/Læs mere - (3)

Seniorsvømning (Pen)

Seniorsvømning for voksne 

Der tilbyder motionssvømning for seniorer med mulighed for undervisning og undervisning hvis det ønskes. 

Mulighed for træning lørdag 10.30 til 11.30 og søndag morgen kl. 8.30 til 10.00

Såfremt der er interesse for det så påtænkes det at man efter træning drikker en kop kaffe i vores klubhus , ligeved svømme hallen.  

    

 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Begynderholdet (BEG)
Begynderholdet (BEG) 5-8 år. 0-2 klasse 

Børn Begynder 
Beskrivelse af holdet Undervisningen vil være præget af legeaktiviteter. Først og fremmest skal undervisningen  være spændende, sjov og motiverende. Børnene skal på dette niveau med udgangspunkt i de  4 grundlæggende færdigheder forbedre deres fortrolighed og glæde ved vandet gennem  relevant svømmeøvelser og vandaktiviteter.
 
Ved sæsonens afslutning skal svømmeren kunne svømme minimum 25 meter på både lavt og  dybt vand uden redskaber eller kontakt med bassinets bund eller kant. Svømmeren vil lære at  tage hovedet under vandoverfladen, og glide efter afsæt fra kant og bund og svømme  efterfølgende. 
Svømmeren vil kunne ændre position i vandet fra stående til liggende og  omvendt ved hjælp af rotation. 

I undervisningen indgår øvelser til stilarterne crawl og rygcrawl, samt introduktion til butterfly.  

På holdet undervises og støttes børnene af en instruktør og en assistent. Assistenten vil være  normalt være i vandet. 

Forudsætninger 

Børn Begynder er andet niveau ud af 4 i IHF svømmeskole.  Holdet er for børn, der har gennemført PLASK OG LEG eller har tilsvarende niveau. 

Aldersgruppe Holdet er for børn før 0.-2. klasse (5-8 år)  

Målsætning for holdet l: Det er målet med undervisningen, at deltageren  
 udvikler forståelse for deres balance i vand uden hjælpemidler, f.eks. at komme fra ryggen til maven og tilbage igen ved rotation 
 behersker forskellig måde at bevæge sig på i vandet så de kan komme fra A til B 
 kan slå en forlæns koldbøtte * 
 bliver i stand til at udføre 25 m rygcrawl og 25 m crawl ben m. strakt vrist * 
 kan hoppe og falde i vandet forlæns- og baglæns 
 lærer at sparke af fra kant/bunden og komme op på flydemidler 
 lærer at bjærge/bugsere en makker fra 5 m til kant 
 er i stand til at træde vande uden brug af hjælpemidler i 30 sekunder 
 lærer at bevæge sig uden bælte  kan udføre et hovedspring stående fra kanten* 
 kan dykke ned på bunden i den lave ende af bassinet (samle 3 ting)* 
 kan svømme 100 m ryg eller crawl svømning uden pause ved kant eller banetov uden bælte*


Børnene bruger måske bælte.
 
 
Der er begynderhold på både Gammelgårdsskolen og Hasle Skole.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole     

Vi har altid brug for en hjælpende  hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at 
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen eller udvalgs arbejde. 
Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent..


 

 Tilmeld/Læs mere - (4)

Let øvede (LET)
Let øvede (LET) 6-9 år:1.-3 klasse 

Børn Let Øvede Beskrivelse af holdet 
Undervisningen vil stadig bære et præg af lege-aktiviteter. Først og fremmest skal  undervisningen være spændende, sjov og motiverende. Svømmerne skal på dette niveau opnå  nye færdigheder indenfor stilarterne og opnå færdigheder indenfor selvredning. 

Ved sæsons afslutning skal svømmeren kunne svømme flere gange frem og tilbage på både  lavt og dybt vand med glid efter afsæt fra bassinvæggen. Svømmeren skal kunne svømme en  længere distance (50m) på ryggen og maven med udånding under vandoverfladen.  Svømmeren skal øve at dykke ned på ca. 2 meters dybde (eller tilsvarende længde) fra  stående og liggende stilling i vandet, og springe i vandet fra bassinkant og skammel på dybt  vand. I undervisningen indgår indledende øvelser til butterfly og brystsvømning, og videreudvikling  af de allerede indlærte stilarter crawl og rygcrawl. Introduktion til spring og boldspil. 

Målet for holdet er at opnå færdigheder svarende til  at børnene bliver klar til BØRN ØVEDE hold. 

Forudsætninger Holdet er tredje niveau ud af 4 i IHF  svømmeskole. 

Holdet er for børn, der tidligere har  gennemført BØRN BEGYNDER eller har tilsvarende niveau. 

Aldersgruppe Holdet er for børn i 1.-3. klasse (6-9 år) 

 Målsætning for holdet : Det er målet med undervisningen, at deltageren  
 kan udføre hovedspring fra stående stilling (evt. skammel)* 
 kan udføre brystbensparks øvelser i vand på maven uden plade &ndash brystliggende 
 kan udføre skoddeøvelser i forskellige retninger 
 kan udføre kolbøtter forlæns og baglæns 
 kan svømme 50 m med T-shirt og træde vande. Bjærgningsøvelser. * 
 kan udføre rotationer om længde/tvær akse som "tørretumblerne" 
 behersker 3 & 3 samspil med hinanden i for eksempel vandpolo eller andre  vandaktiviteter 
 kan hoppe i vandet fra 1 eller 3m vippen 
 kan svømme 100m crawl sammensat* 
 kan svømme 100 m rygcrawl sammensat med fokus på rotation* 
 kan ligge på bunden på lavt vand 
 kan holde balancen stående på en plade* 
 kan udføre delfinhop og kendskab til delfin bevægelsen


Børnene bruger (ofte) ikke bælte. Medbring svømmebriller.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole

 

Tilmeld/Læs mere - (3)

Øvede (Øv)
Øvede (ØV) :  7-10 år: 2.-5 klasse 

Børn Øvede Beskrivelse af holdet 

Først og fremmest skal undervisningen være spændende, sjov og motiverende. Børnene skal  på dette niveau opnå nye færdigheder indenfor stilarterne, således de kan opnå  svømmeteknisk niveau til IHF talenthold. 
Samtidigt skal børnene opnå nye færdigheder  indenfor selvredning. 
Ved sæsonens afslutning skal svømmeren kunne svømme minimum 200 m heraf minimum 50  m på ryggen. 
Børnene vil oftest starte uden hjælpemidler, og vil ellers arbejde målrettet for at frigøre sig fra  disse. 

Undervisningen vil også indeholde elementer af boldspil og spring fra vippe (hvis dette  er muligt). 

Målet for holdet er at opnå færdigheder svarende til  at svømmerne bliver klar til vores TALENT hold. 

Forudsætninger Holdene er fjerde og sidste niveau i svømmeskolen. 

Holdet er for børn, der tidligere har gennemført LET ØVEDE. Aldersgruppe 2.-5. klasse (7-10 år) eller har tilsvarende niveau  

Målsætning for holdet: Der er målet med undervisningen, at deltageren 

 kan dykke gennem ring på 2 meters dybde* 
 kan udføre en saltovending*  kan svømme 3 stilarter* 
 kan 50 m crawl med fokus på hovedspring og have kendskab til saltovending 
 kan svømme 50 m rygcrawl med 4 rotationer om længdeaksen 
 kan svømme 25 m bryst med korrekt benspark og vejrtrækning  kan udføre 50 m flybevægelse med fokus på vejrtrækning/rytme* 
 kan bjærge en person 25 m* 
 har kendskab til alarmering under nødsituation, evt. hjerte-lunge-redning* 
 introduceres til boldspil - afleveringer to og to på dybt vand 
 kan udføre 3 spring: et baglæns spring og et hovedspring fra 1 m vippen og et valgfrit  spring* 
 svømme minimum 200 m crawl( FRI) *  kan udføre butterfly armtag siddende på plade/Aquaorm 
 100 m individuelt medley (25 butterfly + 25 m rygcrawl + 25 m brystsvømning + 25 m

Børnene bruger ikke bælte. Medbring svømmebriller 

Deltager på øvede holdet tilbydes man at komme en ekstra gang ugentligt på vores talent hold - således at man træner 2 gange om ugen. 

Der vil blive tilbudt fællestræning om lørdagen når hallen er ledig - ca. en gang om måned. Der kommer  invitation når det tilbydes

I tilbydes at deltage i begynderstævner, chokoladestævner og andre sociale aktiviteter for at styrke sammenholdet.       

Stævnedatoer:

B Oprykning til næste hold er enten Talentholdet eller Aqua teens  


Generel INFO:


Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

     

     

Tilmeld/Læs mere - (3)

Aqua Tweens (Tweens)
Aqua Tweens (ATW):  Niveau 1:  Ungdomsafdeling 
9-13 år , Aqua Tween

Det er vores ambition at  (1) AquaTweens, (2) AquaTeens  og (3)Young master  holdene kan skabe et social sammenhold mellem de unge svømmere, hvor overgangen fra svømmeskole til motionssvømning, sikres via vandaktiviteter og sammenhold før og efter træning. 

Der er ingen krav om at man deltager i alle træningstider.


Et hold for de unge 9 -13 årige efter svømmeskolen. Deltagerne er med til at bestemme dagsordenen for træningen 

Målet for holdet er at udfordre og udvikle færdigheder i vand gennem leg og øvelser, samt lære basal førstehjælp.

Holdet for børn i alderen 9-13 år, som ikke tidligere har gået til svømning eller ikke har fået lært de basale svømmeteknikker. Her kan børnene blive glade for vandet, lære de grundlæggende svømmeteknikker og få en masse god og sjov motion. 

Det er også holdet for vores øvede svømmer som ikke ønsker at træner med henblik på at blive en del af Aarhus SWIM konkurrence hold.   

Det er også holdet for lidt ældre begyndersvømmer, der er startet lidt sent med svømning , og kun ønsker at svømme en gang om ugen. 

De skal lære nye og forbedre eksisterende færdigheder inden for blandt andet stilarts svømning og livredning. 
En gang imellem, vil der være hygge efter svømning i vores klublokale.
 
12-16 år , Aqua Teen Niveau 2 ungdomsafdelingen

Et hold for de unge 13-16 årige efter AquaTween holdene. 

Deltagerne er med til at bestemme dagsordenen for svømme træningen.

  
Målet for holdet er at udfordre og udvikle færdigheder i vand gennem spil og øvelser, samt lære basal førstehjælp. 

De skal lære nye og forbedre eksisterende færdigheder inden for blandt andet stilarts svømning og livredning. 

En gang imellem, vil der være hygge efter svømning i vores klublokale.

 
13-18 år Young master som en en del af Aarhus SWIM  niveau 3 i ungdomsafdelingen

For dig som gerne vil svømme lidt mere banesvømning, det er stadigvæk ønsket at der skabes sociale rammer for deltagerne på holdet.  

Når man er tilmeldt dette hold , så er man velkommen til at deldage på de tilsvarende hold i Aarhus SWIM. Det gælder også AAS SPRINT holdet. 

Holdet er således også holdet for tidligere konkurrence svømmer som ønsker at forsætte med at træne sammen med kommerater fra tiden som konkurrence svømmer i Aarhus SWIM.

Mulighed for at benytte vores klubhus

Tilmeld/Læs mere - (2)

Aqua+ Teens (Teens)
Aqua Tweens (ATW): Niveau 1: Ungdomsafdeling 9-13 år , Aqua Tween Fredag 16.00 til 17.00 Det er vores ambition at (1) AquaTweens, (2) AquaTeens og (3)Young master holdene kan skabe et social sammenhold mellem de unge svømmere, hvor overgangen fra svømmeskole til motionssvømning, sikres via vandaktiviteter og sammenhold før og efter træning.


Der er ingen krav om at man deltager i alle træningstider. Et hold for de unge 9 -13 årige efter svømmeskolen. Deltagerne er med til at bestemme dagsordenen for træningen Målet for holdet er at udfordre og udvikle færdigheder i vand gennem leg og øvelser, samt lære basal førstehjælp. Holdet for børn i alderen 9-13 år, som ikke tidligere har gået til svømning eller ikke har fået lært de basale svømmeteknikker. Her kan børnene blive glade for vandet, lære de grundlæggende svømmeteknikker og få en masse god og sjov motion. Det er også holdet for vores øvede svømmer som ikke ønsker at træner med henblik på at blive en del af Aarhus SWIM konkurrence hold.


Det er også holdet for lidt ældre begyndersvømmer, der er startet lidt sent med svømning , og kun ønsker at svømme en gang om ugen. De skal lære nye og forbedre eksisterende færdigheder inden for blandt andet stilarts svømning og livredning. En gang imellem, vil der være hygge efter svømning i vores klublokale. 11-17 år , Aqua Teen Niveau 2 ungdomsafdelingen Et hold for de unge 11-17 årige efter AquaTween holdene.


Holdet er for øvede svømmere fra 11-17 år. Hvis konkurrence svømning ikke lige er noget, er Aqua Tweens, det rette for børn/unge, som har styr på de basale svømmeteknikker og gerne vil gå til svømning. Fokus er på motion og glæden ved at svømme. Alle vores unge træner i klubben vil typisk svømme på dette hold.


Det er klubbens ønske at holdet kan skabe et social sammenhold mellem de unge svømmere, og der vil i løbet af sæsonen blive inviteret til aktiviteter som styrker glæden ved svømning. Fællestræning med Youngmaster om fredagen - styre fælleskaber med alle vores unge medlemmer i denne aldersgruppe. De skal lære nye og forbedre eksisterende færdigheder inden for blandt andet stilarts svømning og livredning. En gang imellem, vil der være hygge efter svømning i vores klublokale. 13-18 år Young master som en en del af Aarhus SWIM niveau 3 i ungdomsafdelingen


For dig som gerne vil svømme lidt mere banesvømning, det er stadigvæk ønsket at der skabes sociale rammer for deltagerne på holdet. Når man er tilmeldt dette hold , så er man velkommen til at deldage på de tilsvarende hold
Tilmeld/Læs mere - (1)

Talent (TAL)

 Talentholdet (TAL): alder 8-11 år  

Holdet med mulighed for træner 3 gange om ugen.
 
Målgruppe: Svømmere der har svømmet i svømmeskolen på vores øvede hold eller med samme færdigheder., og som har lyst til at blive bedre til at svømme samt at afprøve, hvad konkurrence svømning er.

Oprykning til AAS3 som er en del af Aarhus SWIM er næste mulighed. 

 
Primært Mål: At introducere svømmerne til svømning som sport på en sjov og lærerig måde.  

Indhold: Dette er klubbens talenthold. Holdets formål er at forberede svømmerne på konkurrence svømning. 
Børnene stimuleres gennem leg og aktiviteter og bliver introduceret til mere decideret banesvømning.  

Svømmerne på Talentholdet har landtræning ( 15  Minutter  før ) , hvor der er fokus på at stimulere deres balanceevne samt deres motoriske udvikling. 
 
Stævner

Holdet bliver tilbudt at deltage i Midt Øst cup, Begynderstævner og Klubmesterskaber.   

I modtager mail når I har mulighed for at komme til stævner, og tilmeldingen vil kommer til at forgå på 

vores hjemmeside.   

Der til  kommer  juleafslutning, og helt sikkert også sociale /hygge aktiviteter for at styrke det sociale på holdet.

Der vil løbende komme stævne invitationer pr. mail - og tilmeldinger under EVENT. 

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

 

  
Forældrehjælp: Forældre til svømmere på talentholdet skal forvente at skulle hjælpe til stævner og med kørsel til stævner. 
 
Vi har altid brug for en hjælpende  hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at 
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent.     
Tilmeld/Læs mere - (1)

Young Masters (YMAS)
Young Master (YMAS)  3 niveau i ungdomsafdeling 
Holdet træner 2- 4  gange om ugen. 

Mandag kl. 17.30 til 19.00.
onsdag kl. 19.00 til 20.00. 

Og så har man mulighed for gratis at svømme på de tilsvarende hold i Aarhus SWIM ( Lyseng, Skovbakken og HEI) 

I har desuden mulighed for at svømme ekstra i weekenden hvis det har interesse, og passer bedre ind i jeres hverdag med skole , lektier o.sv. 

 Her træner vi efter konceptet Crawl FIT se www.crawlFIT.dk 

Vi ønsker at have tilbyde størst muligt fleksibilitet.  

 
Målgruppe: Svømmere der har typisk svømmet på konkurrence hold  og som har lyst til fortsat at blive bedre til at svømmetreknik : der er også plads til TRI svømmere.
og svømmer fra Aqua Teens  

Alder : 13 år og opefter 

Mål: At forbedre og vedligeholde jeres svømme færdigheder 

Indhold: Programmer på niveauet er ca. 1500 - 2000 m pr time   
 
 
Stævner: Der tilbydes stævne aktiviteter, men det drøftes løbende med holdet om hvilke aktiviteter der er interesse for. Jeg håber på sigt at der også vil være interesse for Open Water træning og stævner. Holdet hvor fællesskaber styrkes.  

 

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Vi har altid brug for en hjælpende  hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at 
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Aarhus SWIM 3 (AAS3)


Aarhus Swim 3 (AAS3): IHF er en del af AARHUS swim. 


Målgruppe:  Børnesvømmere i alderen 10-14 år. Svømmerne skal udtages til dette hold løbende fra vores talent hold.  

Er du svømmer på AAS3 i IHF Svømmeklub, gælder følgende træningstider:

Mandag kl. 17.30-19.00 i Hasle Svømmehal 

Onsdag kl. 17.40 - 19.00 Fællestræning med Lyseng i Hasle svømmehal 

Fredag kl. 18-19.30 i Hasle Svømmehal 

Lørdag kl. 08.30 til 10.30 i Hasle Svømmehal  

Dertil kommer landtræning mandag, onsdag og fredag kl. 17

Der afholdes opstartsmøde for holdet i august måned.

2-3 september Aarhus By Mesterskaber i Hasle Svømme hal 

27-29 oktober Regionsmesterskaberne i Ikast

5 november Midt Øst Cup i Hasle svømme hal

11. november Regions Cup i Vildbjerg. 

 

Mål: At udvikle svømmerne teknisk og indøve gode træningsvaner.

Indhold: AAS3 er holdet, hvor svømmeren tager det endelige skridt ind i konkurrence svømning. Der arbejdes teknisk i alle stilarter. Streamline prioriteres højt. Svømmerens balance og motoriske evner stimuleres både i vand og på land.

På land trænes der både med elastik og egen kropsvægt. Formålet er at øge svømmernes styrke, men i særdeleshed at øge deres kropskontrol.

En af de vigtigste opgaver er at finde og stimulere de talenter, der er i klubben. Der indlæres gode vaner til både træning og stævner.

Det forventes, at man at der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til en træning 

Udover fokus på træningen er der også fokus på det sociale, styrke fællestanken på tværs af alle klubberberne i Aarhus SWIM 

Lysten til svømning og kammeratskabet skal være den primære drivkraft for den enkelte svømmer - både i det daglige, til stævner og i forbindelse med øvrige aktiviteter.

Træningsforløb: På AAS3 starter man med at træne mindst 2 gange ugentligt.  

Stævner: Holdet inviteres til Midt Øst Cup, By mesterskaberne, Regionsmesterskaberne og andre stævner. 


Endelig aktivitetsplan kommer snarest.  Af hensyn til planlægning af stævner m.v.  så er det vigtigt at besvare vores mail hurtigst muligt.    

Forældrehjælp: Forældre til svømmere på AAS3 skal forventes at skulle hjælpe til stævner og med kørsel til stævner, og mindst en af forældrene opnår officialskurses M2  

Tilmeld/Læs mere - (1)

Aarhus SWIM 2 (AAS2)
Aarhus Swim 2 (AAS2):
Startfællesskab mellem VIKSkovbakken,  Lyseng Svømmeafdeling,  HEI Svømmeafdeling og IHF Svømmeafdeling. 

Målgruppe: Primært årgangssvømmere i alderen 12-15 år. 

Oprykning til dette hold bliver foretaget af AAS2 sker  efter en samtale med svømmeren og deres forældrene. Fokus ligger på konkurrence og i høj grad på teknik. 

Man svømmer i en oprykningspulje først - så man lide kan mærke efter om man er klar til de øgede krav og forventninger.  

Mål: At udvikle svømmerne teknisk og indøve gode træningsvaner.  

Indhold: Teknik prioriteres højt. Svømmerens balance og motoriske evner stimuleres både i vand og på land.

På land trænes der både med elastik og egen kropsvægt. Formålet er at øge svømmernes styrke, men i særdeleshed at øge deres kropskontrol.

En af de vigtigste opgaver er at udvikle og stimulere de talenter, der er i klubben. Der indlæres gode vaner til både træning og stævner.

Udover fokus på træningen er der også fokus på det sociale. Lysten til svømning og kammeratskabet skal være den primære drivkraft for den enkelte svømmer - både i det daglige, til stævner og i forbindelse med øvrige aktiviteter.

Træningsforløb: På AAS2 starter man med at svømme 5 gange om ugen. Træningen foregår i flere forskellige haller i Aarhus. Der kommer en plan over hvor og hvornår under Træningsplan under Konkurrence afdelingen. Og der indkaldes til opstartsmøde

Stævner: Svømmerne inviteres til stævner. Der er ca. 1 stævne hver måned. Det forventes at svømmerne deltager i stævnerne.

Forældrehjælp: Forældre til svømmere i konkurrence afdelingen forventes at hjælpe til ved afvikling af stævner, som chauffører til stævner og med øvrige praktiske opgaver. Forældrene forventes at have officialskursus Modul 1 og blive Modul 2 indenfor kort tid efter oprykning.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole

 

 
Vi har altid brug for en hjælpende  hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at 
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS.    
  
   
Tilmeld/Læs mere - (1)

Aarhus SWIM 1 (AAS1)
Aarhus Swim 1 (AAS1):
Startfællesskab mellem VIKSkovbakken,  Lyseng Svømmeafdeling,  HEI Svømmeafdeling og IHF Svømmeafdeling.

Målgruppe: Klubbens bedste svømmere.  Man skal udtages af klubbens cheftræner for at kunne gå på AAS1.

Oprykningen bliver foretaget af cheftræner Bjarne Kragh efter en samtale med svømmeren og forældre. Der er krav om en seriøs træningsindsats fra svømmeren herunder mindst 7 træningspas om ugen.  
 
Mål: At udnytte den enkelte svømmers evne så optimalt som muligt og at give den enkelte svømmer en oplevelse af succes gennem svømning. Succes opnås gennem personlige resultater og løbende forbedringer samt deltagelse i mesterskaber 

Indhold: Når man går på AAS1, går man fra at være almindelig konkurrencesvømmer til at være elitesvømmer. Med elitesvømmer forstås en svømmer, som har valgt at gå 100% op i svømning. Udover træningen i vand er der landtræning. Landtræning skal forebygge skader og øge styrke med henblik på at øge svømmerens niveau i vand. 

Teknisk er der tale om en videreudvikling og finpudsning af svømmerens tekniske færdigheder. 

Det forventes, at man kommer til de træningspas, der er aftalt med træneren, samt at der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til en træning. Der forventes en ihærdig og målrettet træningsindsats.

Udover fokus på træningen er der også fokus på det sociale. Lysten til svømning og kammeratskabet skal være den primære drivkraft for den enkelte svømmer - både i det daglige, til stævner og i forbindelse med øvrige aktiviteter.

Træningsforløb: På AAS1 starter man typisk med at svømme 7 gange om ugen, og derefter vil der ske en løbende optrapning med mulighed for op til 9 gange om ugen. Svømmerne vil individuelt blive optrappet i træningsmængde og intensitet, så den enkelte svømmers udvikling understøttes bedst muligt.

Forældrehjælp: Der forventes en del hjælp fra forældrene på dette hold til hjælp til stævner, officials og kørsel til træning og stævner. Det forventes at mindst en forældre har Modul 2.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole

 

 
Vi har altid brug for en hjælpende hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent for hele familie.
 

Træningstider: Træningsplan kommer senere.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Flex 1 (VF1)
Voksen Flex 1 (VF1):
IHF tilbyder motionssvømning for voksne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag. På mandagsholdet er der mulighed for undervisning for begyndere kl. 20-21. På alle voksenhold kan man få råd og vejledning fra vores instruktør i hallen. Vil man svømme mere end én dag om ugen kan du vælge Voksen Flex 2 eller Guldsvømning.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.


Vi har altid brug for en hjælpende  hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at 
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent    
 
Tilmeld/Læs mere - (4)

Voksen Flex 2 (VF2)
Voksen Flex 2 (VF2):
Motionssvømning for voksne 2 gange om ugen - Se yderligere beskrivelse under VF1.
Når man har valgt det ene hold og betalt, sender man os en mail med ønsket om hold nr. 2.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole

 

Tilmeld/Læs mere - (4)

Guldsvømmer (Guld)
Guldsvømmer (Guld):
Holdet for dig, der ønsker at svømme mest muligt. Faktisk op til ca. 15 timer om ugen. 

Som Guldsvømmer har man fri adgang til samtlige voksen - og motionshold  med undtagelse af voksen teknik ( øvede og begynder) ,  

Fleksibilitet - kom når det passer dig - motion eller svøm efter CralFit programmerne      

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Teknik (Mandag) (VTM)
Voksen Teknik Træning (VT): Mandag kr.. 500,00
For voksne der har basale svømmefærdigheder, og gerne vil forbedre både svømmeteknik og kondition og som ønsker at træne målrettet og struktureret.
 
Der svømmes efter programmer. Der er nyt svømme program til hver træning, hvor alle de fire stilarter vil blive gennemgået i løbet af sæsonen. Samtidig vil der være mulighed for individuel fokus crawl til dem  som træner til triatlon. Her kan vi dog også anbefale at man tilmelder sig vores nye hold CrawlFIT.  
 
Generel INFO:

Ønsker man at svømme flere gange om ugen så skal man tilmelde sig på alle de ønskede hold. (tider) 

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

 Vi har altid brug for en hjælpende hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at

gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent for hele familie.
 
 
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksensvømning Weekend (VW)
Voksen Svømning Weekend (VS):
Voksen motionssvømning for dem der vil svømme i weekenden.
 
Holdet kan også bruges som et Flex2-hold.
 
Der er mulighed for at svømme på følgende tidspunkter:
Kl. 13.30-15 lørdag 
Kl. 8.30 -10 og kl. 12.00 -13.30  søndag.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.


Vi har altid brug for en hjælpende hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent for hele familie.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Leg & Motion (Offentligt)
Leg & Motion

GRATIS for medlemmer 

Ugens legedag for alle vores medlemmer 
samt åben for ikke medlemmer til f.eks. motionssvømning 
 
Der er gratis for medlemmer - Gæster koster kr. 20,00 pr. gang.
Der er mulighed for leg ( børn)  i bassinet, men der er også mulighed for at svømme baner ( voksne) Banetove i bassinet. 
Fredage kl. 19.30-20.30  
Tilmeld/Læs mere - (1)

Familie (FAM)
Familiesvømning (FAM):
Familiesvømning er en billig og god måde at hygge sig med sin familie på. Holdet er for alle og foregår både i den lave og dybe ende af bassinet, hvor der er fri leg. Der er ikke egentlig undervisning, men man er velkommen til at spørge instruktøren i hallen til råds. 
Nybegyndere har her mulighed for at blive tilvænnet vandet på en sjov og tryg måde sammen med hele deres familien, og lærer derfor hurtigere at svømme ordentlig.
Der vil være mulighed at springe fra vipper. 
 
Det er muligt at melde sig til enten lørdagsholdet fra kl. 11.30-13.30 eller søndagsholdet fra kl. 10-12.
 
Familiesvømning koster 250 kr. pr. person og hvert familiemedlem skal tilmeldes separat.   

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole

 

Man er velkommen til at have gæster med - koster 20,00 pr. gang indbetales på Mobilpay 838148 

Tilmeld/Læs mere - (2)

Voksen Teknik (Onsdag) (VTO)
Voksen Teknik Træning (VT): Onsdag kr. 500,00
For voksne der har basale svømmefærdigheder, og gerne vil forbedre både svømmeteknik og kondition og som ønsker at træne målrettet og struktureret.

Der svømmes efter programmer. Der er nyt svømme program til hver træning, hvor alle de fire stilarter vil blive gennemgået i løbet af sæsonen. Samtidig vil der være mulighed for individuel fokus crawl til dem som træner til triatlon.&nbspHer kan vi dog også anbefale at man tilmelder sig vores nye hold CrawlFIT.

Generel INFO:
Ønsker man at svømme flere gange om ugen så skal man tilmelde sig på alle de ønskede hold.( tider)  
Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.
Vi har altid brug for en hjælpende hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen Teknik (Lørdag) (VTL)
Voksen Teknik Træning (VT): Lørdag kr. 400,00 
For voksne der har basale svømmefærdigheder, og gerne vil forbedre både svømmeteknik og kondition og som ønsker at træne målrettet og struktureret.
Der svømmes efter programmer. Der er nyt svømme program til hver træning, hvor alle de fire stilarter vil blive gennemgået i løbet af sæsonen. Samtidig vil der være mulighed for individuel fokus crawl til dem som træner til triatlon. Her kan vi dog også anbefale at man tilmelder sig vores nye hold CrawlFIT.
Generel INFO:

Ønsker man at svømme flere gange om ugen så skal man tilmelde sig på alle de ønskede hold.  ( tider)

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Vi har altid brug for en hjælpende hånd med arbejdet med jeres børn, og er der nogen som kunne tænke sig at
gøre en forskel - så er der brug for hjælp i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet honoreres med GRATIS kontingent 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen begynder (VBT)
Voksen begynder - som ikke kan svømme 1 bane uden hjælpemidler  - Derefter har vi voksen teknik som hold anbefaling  

Voksen vand tilvænning - få fortrolighed med vandet. 

Vandskræk 

Undervisningen - vi går langsomt frem    


Tilmeld/Læs mere - (1)

AAS+ (AAS)

Svømmere på holdet består af seniorsvømmere og i udgangspunktet kun sidste års juniorsvømmere. Profilen på deltagende svømmere er tidligere konkurrencesvømmere fra AAS1 eller AAS2, og som ønsker stadig at have en tilknytning til svømmesporten. Holdet træner seriøst, disciplineret og efter samme værdier og professionelle tilgang som resten af klubbens konkurrencehold. Der er altid en svømmende træner på kanten, som har forberedt et eller flere programmer, med input fra Bjarne.

Der er ingen mødepligt på holdet.

Stævnedeltagelse aftales sæsonvis mellem holdets deltagere og klubbens cheftræner. Stævnedeltagelse vil som udgangpunkt være uden klubtilskud.

Holdet er nyt og vi vil gerne kigge efter tider i dialog med deltagerne, så det kommer til at passe med fremmøde og muligheder.


Tilmeld/Læs mere - (1)

Crawl2crawl (crawl)
Voksen svømmer som gerne vil lære at svømme crawl 
Tilmeld/Læs mere - (1)