Forældre til konkurrencesvømmer i IHF Svømmeafdeling samt øvrige træner, leder mv. skal have en børneattest
 
Hvorfor børneattester ? 
 
Da vi i svømmeafdelingens bestyrelse har vedtaget officialforpligtelsen for alle konkurrencesvømmeres forældre, må vi også have et system, der sikre, at alle, der vedvarende og jævneligt har med børn under 15 år at gøre, har en ren børneattest.
 
Vi har valgt, at alle, hvis børn starter i k-afdelingen, skal underskrive en samtykkeerklæring. der giver svømmeklubben tilladelse til at indhente en børneattest hos Rigspolitiets afdeling for børneattester.
 
Når vi som en fast rutine har checket alle fra starten, behøver vi ikke at tænke på, om formalia er i orden, hver gang en forældre påtager sig en opgave som involverer børn under 15 år.
 
Selv om det lyder skrapt, er vi nødt til at have en procedurer der siger
 
- Uden børneattest kan en forældre ikke være official mm.
 
 
 
Med venlig hilsen
IHF Svømmeafdeling