Efterår 2023 13.08.2023  -  22.12.2023
Vejledning
Målsætning for svømmeskolen i IHF Svømmeklub.

Glade børn, unge og voksne lærer bedst! Det skal være sjovt at gå til svømning i Svømmeklubben IHF.

Vi vil skabe glæde, begejstring ved leg, læring og udvikling i vand. Kun gennem sjove  oplevelser på holdene skal svømmere og forældre motiveres til at komme igen i næste sæson. Dette skal ikke ses som en modsætning til det at være seriøs. 

Gennem  god planlægning og  opfindsomhed gør vi en ambitiøs undervisning sjov. Trygge rammer for børn og voksne. 

Tryghed i svømmehallen er en afgørende forudsætning for vellykket læring. Læring forudsætter at svømmerne er trygge ved vandet, deres træner, de andre børn, svømmehallen,  at undvære deres forældre osv. Når svømmerne føler sig trygge, er det muligt at opnå gode  resultater med svømmeundervisningen. 

Alle medlemmer i svømmeskolen skal lære at svømme med henblik på at undgå  drukneulykker. Undervisning af høj kvalitet og passende differentiering 

Vi skal tilbyde den bedste svømmeundervisning, vi skal tilbyde alsidige hold med en god organisering, kompetente/veluddannede instruktører og metoder der fungerer. Vi skal tilbyde undervisning som passer til den enkelte uanset alder og niveau i både tempo og sværhedsgrad og udvikling af nye konkurrence svømmere

Svømmeskoleholdene skal bidrage til et konstant flow af nye kommende konkurrence svømmere til Aarhus SWIM som vi er en del af. 

For svømmere som ikke ønsker eller har potentiale til at blive konkurrence svømmer, vil vi  fortsat tilbyde anden kvalificeret undervisning/motion i svømmeskolen. 

Så skal man tilmelde sig et hold  i vores ungdomsafdeling. 

På holdene Aqua teens og tweens og Young masters , typisk i alderen  fra 12-17 år.  Alle skal opleve succes 

Alle skal opnå stor glæde og fortrolighed ved vandsport og ved at gå til svømning. Den enkelte  svømmer skal hele tiden kunne se og føle fremskridt  og anerkendes derfor. Al indlæring skal tage afsæt i allerede indlærte færdigheder. Svømmerne skal kunne udføre og  mestre de aktuelle færdigheder, før det tilføres ny indlæring af nye færdigheder. 

På alle svømmeskolehold skal der skabes gode rammer for svømmefællesskabet. Nye venskaber og fælles oplevelser skal funderes på det enkelte hold, på tværs af holdene og i klubben

 

Strategi (Sådan når vi målmålsætningen)

Tydelige mål for undervisning Det er vores strategi at opbygge en svømmeskole med tydelige og synlige mål for undervisningen samt en enkel holdstruktur, hvor svømmere grupperes efter deres forudsætninger og niveau.

Undervisningen skal være baseret på aktiviteter, der omfatter både træning og leg, og samtidig medvirker til at ryste svømmerne sammen på holdet, så alle glæder sig til at komme til næste undervisningstime.

Undervisningen tager afsæt i Dansk Svømmeunions undervisningsprincipperne ”Moderne svømning”, som ud over tekniske færdigheder, også skal give svømmeren en god og positiv oplevelse i og med vand.

Aktiviteter der skaber sammenhold Vi afholder aktivitetsdag og har traditioner omkring jul og sommerafslutning og det sjove chokoladestævne. 

Undervisningens mål  skal kommunikeres tydeligt til forældrene.  Miljø At ”gå til svømning i IHF” skal være en god oplevelse fra start til slut. 

Fra I kommer ind ad døren til svømmehallen til han/hun forlader hallen igen. 

Det betyder, at der  skal være et godt miljø i omklædningsrummet og andre steder i svømmehallen. 

Kompetente instruktører Instruktørernes faglige kompetencer søges til stadighed udviklet gennem relevante kurser og et inspirerende fagligt og kollegialt miljø i klubben. Vores instruktører og assistenter er klubbens ansigt overfor medlemmer og forældre – en rolle som de er beviste om.

Forældre er en også en vigtig part i undervisningen.

 Det er forældrene, der ønsker, at  deres børn lærer at svømme. På samme måde er forældrene involverede, når børnene holder  op med at gå til svømning. Altså skal forældrene forstå ”projekt svømning” og tilbydes gode  forhold ved siden af undervisningen, så det også for dem er en god oplevelse at gå til  svømning. 

Forældre er velkomne i hallen v/ tilskuerpladserne til at overvære undervisningen, idet det er noget, der  giver en fælles oplevelse i familien. Den første måned er man velkommen til at sidde på bænkens ved bassinnet, men efter første måned , så vi vil rigtig gerne bede forældre om at trække sig lidt tilbage.  

 

Hovedmål for IHF s svømmeskolehold 

De overordnede mål for undervisningen i svømmeskolen i IHF. 

Disse mål er gældende for den konkrete undervisning, der foregår på alle svømmeskolehold,  og er grundlaget for de enkelte holds mål: 

Det skal være sjovt at gå til svømning i IHF. Kun gennem sjove oplevelser på holdene kan svømmere og forældre motiveres til at komme igen i næste sæson.

Dette skal ikke ses som en modsætning til det at være seriøs. Via god planlægning og opfindsomhed gør vi en ambitiøs undervisning sjov. Tryghed i svømmehallen er en afgørende forudsætning for vellykket læring.

Læring forudsætter at svømmerne er trygge ved vandet, deres træner, de andre børn, svømmehallen, at undvære deres forældre osv. Når svømmerne føler sig trygge, er det muligt at opnå gode resultater med svømmeundervisningen. 

Svømmeundervisningen på skoleholdene i Svømmeklubben IHF skal sikre at svømmerne mestre de fire grundlæggende færdigheder:

Elementskift, vejrtrækning, balance og bevægelse. 

Svømmerne skal allerede efter et år kunne klare sig så godt i vandet, at de kan udføre simpel/begynder selvredning, og skal i løbet af 2-4 år kunne beherske alle fire stilarter: crawl, rygcrawl, brystsvømning og butterfly.

De vil gennem undervisningen blive introduceret til aktiviteterne Livredning, vandpolo, udspring.

Al indlæring skal tage afsæt i allerede indlærte færdigheder. Svømmerne skal kunne udføre og mestre de aktuelle færdigheder, før det tilføres ny indlæring af nye færdigheder. 

 Svømmeskoleholdene skal bidrage til et konstant flow af nye kommende  konkurrence svømmere til AAS/IHF s konkurrence afdelingen. 

For svømmere,  som ikke ønsker eller har potentiale til at blive konkurrence svømmer, vil vi fortsat tilbyde anden kvalificeret undervisning/motion i svømmeskolen. 

På alle svømmeskolehold skal der skabes gode rammer for svømmefællesskabet. Nye  venskaber og fælles oplevelser skal funderes på det enkelte hold, på tværs af holdene 

Svømmeskoleholdenes struktur De egentlige undervisningshold er opdelt i 4 niveauer: 

Plask- og Leg, Begynder, Let øvede, og Øvede, der tager udgangspunkt i svømmernes forudsætninger og færdighedsniveauer.

Denne  opdeling optimerer muligheden for at imødekomme den enkelte svømmers behov, således  svømmeren modtager svømmeundervisning på netop det niveau

 han/hun befinder sig på.  Disse hold kalder vi Aqua Tweens , Aqua Teens og Young master  

Holdene angiver en aldersinddeling som skal ses som en hjælp til at indplacere svømmere på  det rigtige hold, idet alderen i udgangspunkt angiver den motoriske udvikling som  underviseren kan forvente af barnet på et givet alderstrin. 

Dog er det vigtigt at pointere, at alderen kun er ”retningsgiver” og ikke alene kan afgøre holdplaceringen.

Det vil altid være det enkelte barns forudsætninger og færdigheder som er det primære for indplacering på undervisningshold.

Børns udvikling sker sædvanligvis ”i spring”, hvormed der i de aldersmæssige ydergrænser for de enkelte hold vil være børn, som bliver hurtigt modne til at komme videre til næste niveau, mens andre på samme alder har brug for at blive længere tid på holdet.

Der må således være fleksibilitet i undervisningen der gør det muligt at tilpasse holdene løbende i forhold til svømmernes udvikling. Og ikke kun i forhold til motorisk udvikling – der kan være børn som er tidligt motorisk udviklet, og hurtigt kan tilegne sig færdighederne, men som ikke vil være klar til næste niveau i forhold til den psykiske og sociale udvikling, og dermed vil komme til at trives dårligt på et hold med svømmekammerater der er 1-2 år ældre.

Den angivne aldersmæssige overlap på de enkelte hold har til formål at tilgodese de svømmere, som af den ene eller anden grund har brug for flere sæsoner på samme hold. Rigtig god svømning.  

Ud over svømmeskole hold , ungdomshold tilbyder vi også hold for voksne ( begynder, øvede og hold med fokus på crawl ( Open Water ). Vi har desuden også almindlige motionshold - faktisk mulighed for træning alle ugen dage. 

Familie hold og forældre/barn hold  

Vi tilbyder svømning på Hasle Skole samt på Gammelgårdskolen.

På Gammelgårdskolen er det en lille svømmehal med fælles omklædning - så her har vi kun plaske og begyndersvømmer 3-7 år.    


12 juni 2023

IHF svømmeafdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBS: Hver deltager skal tilmeldes separat - hvis det er et barn, der skal tilmeldes, skal profilen oprettes med barnets navn og fødselsdag.
 
NB: Tilmeldingen er først gældende når betalingen er gennemført.
 Let øvede (LET)
Let øvede (LET) 6-9 år:1.-3 klasse 

Børn Let Øvede Beskrivelse af holdet 
Undervisningen vil stadig bære et præg af lege-aktiviteter. Først og fremmest skal  undervisningen være spændende, sjov og motiverende. Svømmerne skal på dette niveau opnå  nye færdigheder indenfor stilarterne og opnå færdigheder indenfor selvredning. 

Ved sæsons afslutning skal svømmeren kunne svømme flere gange frem og tilbage på både  lavt og dybt vand med glid efter afsæt fra bassinvæggen. Svømmeren skal kunne svømme en  længere distance (50m) på ryggen og maven med udånding under vandoverfladen.  Svømmeren skal øve at dykke ned på ca. 2 meters dybde (eller tilsvarende længde) fra  stående og liggende stilling i vandet, og springe i vandet fra bassinkant og skammel på dybt  vand. I undervisningen indgår indledende øvelser til butterfly og brystsvømning, og videreudvikling  af de allerede indlærte stilarter crawl og rygcrawl. Introduktion til spring og boldspil. 

Målet for holdet er at opnå færdigheder svarende til  at børnene bliver klar til BØRN ØVEDE hold. 

Forudsætninger Holdet er tredje niveau ud af 4 i IHF  svømmeskole. 

Holdet er for børn, der tidligere har  gennemført BØRN BEGYNDER eller har tilsvarende niveau. 

Aldersgruppe Holdet er for børn i 1.-3. klasse (6-9 år) 

 Målsætning for holdet : Det er målet med undervisningen, at deltageren  
 kan udføre hovedspring fra stående stilling (evt. skammel)* 
 kan udføre brystbensparks øvelser i vand på maven uden plade – brystliggende 
 kan udføre skoddeøvelser i forskellige retninger 
 kan udføre kolbøtter forlæns og baglæns 
 kan svømme 50 m med T-shirt og træde vande. Bjærgningsøvelser. * 
 kan udføre rotationer om længde/tvær akse som "tørretumblerne" 
 behersker 3 & 3 samspil med hinanden i for eksempel vandpolo eller andre  vandaktiviteter 
 kan hoppe i vandet fra 1 eller 3m vippen 
 kan svømme 100m crawl sammensat* 
 kan svømme 100 m rygcrawl sammensat med fokus på rotation* 
 kan ligge på bunden på lavt vand 
 kan holde balancen stående på en plade* 
 kan udføre delfinhop og kendskab til delfin bevægels


Børnene bruger (ofte) ikke bælte. Medbring svømmebriller.

Generel INFO:

Vi følger skolernes ferieplan , så hold øje med lukkedage på hjemmesiden.

Børn fra 7 år skal klæde om i de rigtige omklædningsrum. Er man f.eks. en dreng på 7 år , skal man klæde om hos herrerne. Dette hænger naturligvis sammen med, at der også kommer andre svømmegæster i omklædning på Hasle Skole

 

Tilmeld/Læs mere - (1)