Fra syklub til idrætsforening:

I juni 1944 mødtes nogle medlemmer af Grundejerforeningen Fuglebakken, på restaurant Skovlund i Hasle. Her lagde de grundstene til Idrætsforeningen Fuglebakken, uden at vide, at det skulle blive optakten til et stykke århusiansk og dansk sportshistorie.

 

Da Århus kommune senere planlagde at anlægge et stort idrætsanlæg i Hasle Vest med 12 fodboldbaner samt boldhal og gymnastiksal, var det beregnet til at skulle huse Hasle Boldklub og IF Fuglebakken. De 2 foreningers ledere stak, i god tid, hovederne sammen for at drøfte, hvordan samarbejdet skulle gribes an, når anlægget stod færdigt. Og nogle af dem havde vel også en hemmelig drøm om en reel fusion i baghovedet, men det skulle gribes meget forsigtigt an p.g.a. de stolte klubtraditioner og den stærke klubånd.

 

Kort efter kommunesammenlægningen i 1970, hvor der var ”penge nok”, gik den nye storkommune i gang med et storstilet idrætsbyggeri i hele kommunen. I 1971 indviedes således en ny boldhal og en ny svømmehal i tilknytning til Hasle skole, og det første synlige resultat af det indledende samarbejde mellem Hasle Boldklub og IF Fuglebakken var oprettelse af en svømmeklub i de 2 foreningers navn, IHF.

 

Det blev også mere og mere klart, at holdningen i de 2 foreningers hovedbestyrelser var, at en fusion var det rigtige, og det besluttede man at arbejde hen imod.

 

Ved de 2 foreningers generalforsamlinger i foråret 1973, skulle der tages stilling til en evt. fusion.  Hos IF Fuglebakken var sagen nem – Et klart ja fra hele foreningen. Hos Hasle Boldklub var sagen dog helt anderledes. Her skulle der både ordinær og ekstraordinær generalforsamling til for at træffe en beslutning. Og enden bliv at håndbold- og gymnastikafdelingerne blev en del af den nye forening mens fodboldafdelingen fortsatte under den ”gamle” forenings navn, Hasle Boldklub.

 

Dermed var det nu officielt, at Århus havde fået en ny idrætsforening, nemlig Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken, IHF.