Velkommen til IHF svømmeklub


  
          
                             
 
NEWS: 27.februar 2021

Genåbningen er desværre endnu engang udsat

Vi håber på Genåbning efter Påske  

Et nyt år er skudt i gang, og desværre har COVID-19 fortsat så godt tag i hele landet, at myndighederne nu indfører skærpede restriktioner, der også påvirker idrætsforeningerne. Restriktionerne skyldes også, at den meget smitsomme britiske corona-variant spreder sig.

Restriktionerne betyder:

IHF svømmeafdeling er  derfor lukket indtil videre:  

  

• Professionel idræt er  undtaget fra de særlige restriktioner,  Aarhus Swims AAS 1 må derfor træne som normalt. Træningen foregår på Aarhus Svømmestadion

.

Vi tager helbred og sikkerhed for alle vores medlemmer og ansatte alvorligt og følger derfor de officielle anbefalinger tæt samt opdaterer løbende , når der er nyt. 

 

Generelle retningslinjer 

-Krav om mundbind eller visir når I ankommer til svømme hallen  
 
Øvrige retningslinjer gælder forsat: .
  • Der må højest være 4 svømmere pr. bane.  Derfor opfordres til at forældre ikke opholder sig i svømme hallen. 
  • GOD Hygiejne - bad i svømmehallen , vis hensyn og HOLD afstand. Følg svømmehallens anvisninger.
  • I skal sprit af - afspritning eller vask ved ankomst til svømmehallen
  • Der må ikke foregå sprøjt/spyt eller kasten med vand på hinanden.
  • Pause ved kanterne skal foregå med afstand til hinanden (Trænerne vil uddybe denne)
  • Der er grænse på antal i omklædningsrummet, derfor skal omklædning være hurtig men effektiv. Der vil ikke være samme tid til snak som førhen. Ankomst til svømmehallen og adgang til omklædning 15 min før træning, og max 15 min efter træning.
  • Husk også at der før/efter er andre hold der også skal træne.
  • Ingen kram, håndtryk eller berøring.
  • Har man de mindste tegn på sygdom, skal man forblive derhjemme. SYMPTOMER BLIV HJEMME
  • Instruktøren eller livredderen vil fortælle mere om reglerne når I møder op til træningen.
Mange regler vi skal overholdes og vi skal alle hjælpe så vi ikke smitter.

Reglerne vil blive gennemgået når man kommer til hallen af din træner. Der vil altid være en ansvarlig fra bestyrelsen som vil være med at at sikre at myndighedernes retningslinjer overholdes.

 
 

 IHF Svømmeafdeling
Flemming Lauth Nielsen